Meie eesmärgiks on parandada oma klientide toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist.

Tööalane rehabilitatsioon
 
Tööalase rehabilitatsiooni eesmärgiks on vähenenud töövõimega inimese tööeluks ettevalmistamine, tema tööle asumise või töötamise toetamine. Tööalast rehabilitatsiooni osutatakse vastavalt individuaalsetele vajadustele.
Sihtgrupp: Tööealised (16 kuni vanaduspensioniiga) isikud, kellel on tuvastatud osaline töövõime või puue ning kes töötab, otsib tööd (sh on töötuna arvel) või õpib. Samuti tööealised inimesed, kelle töövõime on vähenenud psüühikahäiretest tulenevate piirangute tõttu.
 
Teenust ei ole võimalik osutada:

  • raske ja sügava liikumispiiranguga klientidele;
  • raske ja sügava nägemis- või kuulmispuudega isikutele,
  • sõltuvusprobleemidega isikutele.
Kuidas tööalase rehabilitatsiooni teenus toimub?
 

  • töötukassa juhtumikorraldaja hindab teie teenusevajadust
  • selgitate välja koos juhtumikorraldajaga rehabilitatsiooniteenuse eesmärgi
  • sobiva rehabilitatsiooniteenuse osutaja valimine – tööalase rehabilitatsiooni osutajad
  • tegevuskava koostamiseks teenuseosutajaga kohtumine
  • töötukassa kinnitab tegevuskava
  • rehabilitatsiooniteenuse osalemise alustamine.
 
Kasulikku lugemist:
Töötukassa esinduste kontaktid leiate siit

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on teenus, mis on mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul.
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus ei ole TAASTUSRAVI teenus. Teenuse osutamist korraldab sotsiaalkindlustusamet (SKA).